Rektorat

MAPSS
Udruženje studenata političkih nauka MAPSS (Montenegrin Association of Political Science Students) je nevladina organizacija osnovana jula 2006. godine. Otvaranje Fakulteta političkih nauka u Podgorici stvorilo je potrebu kod studenata da formiraju organizaciju koja će raditi na poboljšanju statusa studenata, razvijanju studentskog aktivizma i doprinosu razvoja političkih nauka.


Cilj organizacije je objedinjavanje studenata političkih nauka, razvijanje analitičkog i naučnog mišljenja putem projekata koji će donijeti odgovore i rješenja na zbivanja u državi i šire. Razmjena iskustava, znanja, sprovođenje originalnih ideja u djelo, kao i podsticanje drugih na akciju za rad su razlozi zbog kojih ovo udruženje opstaje i čiji članovi konstantno rade na dostizanju ovih ciljeva.

Aktivnosti MAPSS-a su organizovanje seminara, konferencija, tribina, panel diskusija, posjete institucijama, diskutovanje o raznim društveno-političkim temama i drugih vidova društvenog djelovanja. MAPSS sarađuje sa drugim sličnim organizacijama, kao i fakultetima u regionu i inostranstvu s ciljem da studenti steknu stučnu praksu iz oblasti političkih nauka.

A: 13. jul 2, 81000 Podgorica
www.mapss.me 

E: mapss.mne@gmail.com

E: info@mapss.me 

FB/TW: MAPSS