Rektorat, 27.10.2017

MOMSICX

MoMSIC (Montenegrin Medical Sudents International Commitee) je volonterska nevladina organizacija pri Medicinskom fakultetu u Podgorici, zasnovana na slobodnom povezivanju i udruživanju studenata medicine radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Jedan od glavnih projekata jesu studentske razmjene. Organizacija je punopravni član Internacionalne federacije studenata medicine IFMS A, najveće studentske organizacije na svijetu, sa više od 1,3 miliona članova i 118 zemalja članica.

MoMSIC postoji od 2007. godine i do sada je omogućio preko 250 razmjena za studente Medicinskog fakulteta u Podgorici, ugostio preko 300 studenata iz cijelog svijeta, organizovao brojne aktivnosti koje se tiču javnog zdravlja i borbe protiv AIDS-a, kao i brojne humanitarne akcije.

Komitet za profesionalnu razmjenu ima za cilj da svake godine što veći broj studenata Medicinskog fakulteta pohađa praksu u trajanju od mjesec na svjetskim klinikama. Istovremeno, svake godine se ugosti preko 30 studenata iz drugih zemalja.

A: Medicinski fakultet, Kruševac bb, 81000 Podgorica

T: +382 67 642 977
momsic-montenegro@ifmsa.org 

FB: MoMSIC Montenegro

www.momsic-mne