Rektorat

SAMS
SAMS

Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju - SAMS je osnovana u septembru 2012. godine, sa ciljem promocije saradnje crnogorskih sa studentima iz inostranstva. Cilj SAMS-a je unapređenje znanja o radu međunarodnih institucija, prvenstveno Ujedinjenih nacija, stvaranje bolje saradnje među univerzitetima, kroz udruživanje studenata sa različitih
univerzitetskih jedinica, upoznavanje sa funkcionisanjem međunarodnih organizacija, promovisanje međunarodne saradnje, saradnja sa brojnim udruženjima i organizacijama van granice Crne Gore. 

A: 13. jula 2, 81000 Podgorica, Crna Gora / E: sams.fpn@gmail.com / www.mimun.me

A: 13. jula 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

E: sams.fpn@gmail.com 

www.mimun.me