Rektorat

EASA
 

EASA Montenegro je dio internacionalne neprofitne studentske platforme European Architecture Students Assembly koja postoji 35 godina u cilju razmjene ideja i znanja studenata arhitekture iz cijele Evrope. EASA Montenegro postoji od 2013. godine, dok EASA postoji od 1981, kada je osnovana u Liverpulu. Od tada se svakog ljeta u drugoj zemlji Evrope okuplja oko 500 studenata arhitekture. Organizuje se 35 radionica koje su koncipirane tako da daju odgovor na temu koju je zemlja domaćin odabrala, kao i da pogodi senzibilitete različitih profila studenata, pa postoje konstruktivne radionice, konstruktivno – dizajnerske radionice, kao i one koje predstavljaju simbiozu arhitekture sa ostalim umjetnostima. Takođe, u toku te dvije sedmice organizuju se različita predavanja i izložbe, otvorene za sve učesnike. 

Ono po čemu je EASA poznata jeste neponovljivi EASA duh / EASA spirit – težak za opisati, jedinstven za iskusiti. Taj duh pokreće 500 ljudi, koji za dvije nedjelje postanu kao jedno i stvara neraskidiva prijateljstva. Istovremeno nam pomaže da upoznamo sebe, izazivajući nas da živimo u uslovima na koje smo nenaviknuti sa ljudima koje ne poznajemo i potpuno nam širi vidike i mijenja poglede na svijet.

EASA se svake godine održava u drugoj zemlji Evrope što pruža šansu za otkrivanjem kulture, istorije i načine života ljudi zemlje domaćina. Organizuju se i nacionalne večeri gdje učesnici imaju priliku da predstave državu iz koje dolaze, kao i izleti do susjednih gradova.

INCM
O tome gdje će se održavati sljedeće EASA-e, kao i o ostalim važnim pitanjima za nastavak funkcionisanja organizacije odlučuje se na INCM-u (Intermediate National Contact Meeting). INCM se održava svake jeseni, i prisustvuju Nacionalni kontakti zemalja učesnica EASA-e.

SESAM
SESAM (Small European Students of Architecture Meeting) je još jedan od EASA događaja. Koncept je isti, samo što se organizuje za manji broj učesnika. Svaka zemlja može biti organizator SESAM-a, i može ih se organizovati neograničeno u toku jedne godine. Prvi SESAM je održan 1992. godine u Španiji, i svaki SESAM obražuje neku konkretnu temu.

EASA nacionalni timovi:
Svake godine zemlja organizator odlučuje o broju učesnika za tu godinu. NC-jevi (National Contacts) su osobe koje imaju zadatak da promovišu EASA-u u svojoj zemlji i da biraju participante. Oni koji su već učestvovali na EASA-i imaju mogućnost da se prijave kao pomoćnici (helpers) ili kao gosti (guests). Pomoćnike i goste bira zemlja organizator za tu godinu. Takođe, svi koji imaju ideju za organizovanje radionice, mogu se prijaviti i kao tutori. Sve krajnje rokove bira zemlja organizator.


Nacionalni koordinatori za Crnu Goru su: Selma Bulić (bulic.selma28@gmail.com) i Ismar Medunjanin (ismarmedunjanin@hotmail.com)

Kontakt: 

facebook: https://www.facebook.com/easamontenegro/ 
instagram: @easamontenegro
e-mail: easamontenegro@gmail.com

  Autor fotogafija: Alexandra Kononchenko