Rektorat, 01.01.2017

Centar za međunarodnu saradnju



Za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Crne Gore zadužen je Centar za međunarodnu saradnju.