Fakulteti
A

Arhitektonski fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 269 262
Faks: +382 20 269 317
Mail: arhitektura@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/af

B

Biotehnički fakultet

Adresa: Ul. Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 268 437
Faks: +382 20 268 432
Mail: btf@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/btf

E

Ekonomski fakultet

Adresa:  Ul. Jovana Tomaševića br. 37, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 241 138
Faks: +382 20 244 588
Mail: ekonomija@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/ef

Elektrotehnički fakultet

Telefon: +382 20 245 839, + 382 67 257 137 
Faks: +382 20 245 873
Mail: etf@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/etf

F

Fakultet dramskih umjetnosti

Adresa: Ul. Bajova br. 5, 81250 Cetinje
Telefon: +382 41 231 460, +382 41 235 092
Faks: +382 41 233 623
Mail: fdu@ucg.ac.me
Adresa:https://www.ucg.ac.me/fdu/

Fakultet likovnih umjetnosti

Adresa: Ul. Bajova br. 150, 81250 Cetinje
Telefon: +382 41 231 506
Mail: flu@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/flu

Fakultet političkih nauka

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 481 169
Faks: +382 20 239 074
Mail: fpn@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/fpn

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 83, 81400 Nikšić
Telefon: +382 40 235 204, +382 40 235 207
Faks: +382 40 235 200
Mail: fakultetzasportnk@t-com.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/sport 

Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Adresa: Stari grad br. 320, 85330 Kotor
Telefon: +382 32 322 686
Faks: +382 32 325 049
Mail: fth@ucg.ac.me
Adresa:https://www.ucg.ac.me/fth 

Filološki fakultet

Adresa: Danila Bojovića bb, Nikšić
Telefon: +382 40 243 912
Faks: +382 40 224 008
Mail: filoloski@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/fil

Filozofski fakultet

Adresa: Ul. Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić
Telefon: +38240243921
Faks: +382 40 247 109
Mail: ff@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/ff  

G

Građevinski fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 244 905, +382 20 245 014
Faks: +382 20 241 903
Mail: ssgf@ucg.ac.me 
Adresa: https://www.ucg.ac.me/gf 

M

Mašinski fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 245 003
Faks: +382 20 245 116
Mail: mf@ucg.ac.me
Adresa:https://www.ucg.ac.me/mf 

Medicinski fakultet

Adresa: Kruševac bb, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 246 651
Faks: +382 20 243 842
Mail: infomedf@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/med 

Metalurško-tehnološki fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
Telefon: + 382 20 245 406
Faks: + 382 20 245 406
Mail: mtf@ucg.ac.me
Adresa:https://www.ucg.ac.me/mtf 

Muzička akademija

Adresa: Ul. Njegoševa bb, 81250 Cetinje
Telefon: +382 41 232 604
Faks: +382 41 232 104
Mail: ma@ucg.ac.me
Adresa:https://www.ucg.ac.me/ma 

P

Pomorski fakultet Kotor

Adresa: Put I bokeljske brigade 44, Dobrota, 85330 Kotor
Telefon: +382 32 303 184, +382 32 303 188
Faks: +382 32 303 184
Mail: pfkotor@ucg.ac.me, 
Adresa: https://www.ucg.ac.me/pfkotor 

Pravni fakultet

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 481 144
Faks: +382 20 481 140
Mail: pravnifakultet@t-com.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/pf

Prirodno-matematički fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 245 204, 069 305 032
Faks: +382 20 244 608
Mail: pmf@ucg.ac.me
Adresa: https://www.ucg.ac.me/pmfNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.