Rektorat
U Rektoratu Univerziteta Crne Gore obavljaju se stručni, administrativno-tehnički i drugi slični poslovi, u skladu pravilima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Unutrašnju organizaciju Rektorata čine:

    Kabinet rektora, prorektora i generalnog sekretara
    Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
    Sektor za finansije
    Služba za unutrašnju reviziju
    Centar za unapređenje kvaliteta
    Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
    Centar informacionog sistema
    Centar za doktorske studije
    Centar za transfer tehnologija i stručne usluge
    Komunikacijski i PR centar
    Centralna univerzitetska biblioteka

 

Rektorat

Telefon: +382 (0)20 414 255

Mail: rektorat@ucg.ac.me 

Rektorat - Komunikacijski i PR centar 

Telefon: +382 (0) 20 414 274
Mail: pr@ucg.ac.me 
Kontakt osoba: Tijana Kavarić

Rektorat - Centar za doktorske studije

Telefon: +382 (0) 20 414 271
Mail: doktorskestudije@ucg.ac.me

Rektorat - Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere

Telefon: +382 (0) 20 414 250
Mail: irouom@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Ana Dragutinović

Rektorat - Centar za unapređenje kvaliteta

Telefon: +382 (0) 20 414 252
Mail: office@qas.ucg.ac.me
Kontakt osoba: dr Sanja Peković

Rektorat - Kabinet Generalnog sekretara

Telephone: +382 (0) 20 414 297
Mail: neda.vuksanovic@ucg.ac.me
Kontakt: Neda Vuksanović

Rektorat - Kabinet prorektora

Telefon: +382 (0) 20 414 296
Mail: tanja.r@ucg.ac.me
Kontakt: Tanja Radunović

Rektorat - Sektor za finasije

Telefon: +382 (0) 20 414 206
Mail: vesna.rasovic@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Vesna Rašović

Rektorat - Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini

Telefon: +382 (0) 20 414 235
Mail: borjanka@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Borjanka Dragović

Rektorat - Služba računovodstva

Telefon: +382 (0) 20 414 239
Mail: tatjana.paunovic@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Tatjana Paunović

Rektorat - Služba za unutrašnju reviziju

Telefon: +382 (0) 20 414 288
Mail: predrag.radunovic@ucg.ac.me
Kontakt osoba: mr Predrag Radunović

Rektorat - Centar informacionog sistema

Telefon: +382 (0) 20 414 282
Mail: cis@ucg.ac.me 
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica 

Rektorat - Centralna univerzitetska biblioteka

Telefon: +382 (0) 20 414 246
Mail: cub@ucg.ac.me
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica 
Kontakt osoba: mr Bosiljka Cicmil

Lokacija Rektorata Univerziteta Crne Gore:Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.