Rektorat, 31.03.2017

RektoratRektorat

Mail: rektorat@ucg.ac.me

Rektorat - Komunikacijski i PR centar 

Telefon: +382 (0) 20 414 247

Mail: pr@ucg.ac.me 

Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica 

Rektorat - Centar za doktorske studije

Telefon: +382 (0) 20 414 271

Mail: doktorskestudije@ucg.ac.me

Rektorat - Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Mail: irouom@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović

Rektorat - Centar za unapređenje kvaliteta

Telefon: +382 (0) 20 414 252

Mail: office@qas.ucg.ac.me 

Kontakt osoba: dr Sanja Peković

Rektorat - Kabinet Generalnog sekretara

Telefon: +382 (0) 20 414 201

 

 

Rektorat - Sektor za finasije

Telefon: +382 (0) 20 414 206

Mail: vesna.rasovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Vesna Rašović

Rektorat - Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Mail: tperovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Tanja Tomanović

Rektorat - Služba računovodstva

Telefon: +382 (0) 20 414 239

Mail: tatjana.paunovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Tatjana Paunović

Rektorat - Služba za unutrašnju reviziju

Telefon: +382 (0) 20 414 237

Mail: sonja.raicevic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Sonja Raičević

Rektorat - Centar informacionog sistema

Telefon: +382 (0) 20 414 282

Mail: cis@ucg.ac.me 

Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica 

Rektorat - Centralna univerzitetska biblioteka

Telefon: +382 (0) 20 414 246

Mail: cub@ucg.ac.me

Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica 

Kontakt osoba: mr Bosiljka Cicmil

Lokacija Rektorata Univerziteta Crne Gore: