Rektorat, 31.03.2017

RektoratRektorat

Rektorat - Centar informacionog sistema

Telefon: +382 (0) 20 414 282

Mail: cis@ac.me 

Rektorat - Centar za doktorske studije

Telefon: +382 (0) 20 414 233

Mail: tanja.tomanovic@ac.me

Kontakt osoba: Tanja Tomanović

Rektorat - Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere

Telefon: +382 (0) 20 414 250

Mail: irouom@ac.me

Kontakt osoba: Ana Dragutinović

Rektorat - Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Telefon: +382 (0) 20 414 252

Mail: office@qas.ac.me 

Kontakt osoba: dr Sanja Peković

Rektorat - Kabinet Generalnog sekretara

Telefon: +382 (0) 20 414 201

Mail: jelpaj@ac.me

Kontakt osoba: Mr Jelena Pajković, generalni sekretar

Rektorat - Sektor za finasije

Telefon: +382 (0) 20 414 206

Mail: vesna.rasovic@ac.me

Kontakt osoba: Vesna Rašović

Rektorat - Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini

Telefon: +382 (0) 20 414 234

Mail: ljiljana.jovanovic@ac.me

Kontakt osoba: dr Ljiljana Jovanović

Rektorat - Služba računovodstva

Telefon: +382 (0) 20 414 239

Mail: tatjana.paunovic@ac.me

Kontakt osoba: Tatjana Paunović

Rektorat - Služba za unutrašnju reviziju

Telefon: +382 (0) 20 414 237

Mail: sonja.raicevic@ac.me

Kontakt osoba: Sonja Raičević