Rektorat, 29.11.2016

UN Međunarodni dan solidarnosti sa narodom Palestine, 29. novembar