Rektorat, 23.02.2018

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku