Rektorat, 27.09.2016

Naučnici iz CERN-a održali predavanje na Univerzitetu Crne Gore, 27.09.2016.