Rektorat, 14.11.2016

ETF proslavio 55 godina rada, 14. novembar 2016.