Rektorat, 21.04.2017

Prezentacija Monografije o životnoj sredini Boke, u izdanju Springera