Rektorat, 28.04.2016

28.4.2016. - Univerzitet Crne Gore promovisao 19 doktora nauke