Rektorat, 30.03.2017

30.3.2017. - Univerzitet Crne Gore na Sajmu poslova