Rektorat, 07.11.1975

7.11.1975. - Sjednica na Univerzitetu u Banja Luci