Rektorat

7.11.1975. - Sjednica na Univerzitetu u Banja Luci