Rektorat, 07.11.1975

Sjednica na Univerzitetu u Banja Luci, novembar 1975.