Rektorat, 24.10.1997

Svečana dodjela diploma doktorandima, oktobar 1997.