Rektorat

Svečana dodjela diploma doktorandima, oktobar 1997.