Rektorat, 10.05.2018

Foto dnevnik puta školskog broda Jadran, od 5. do 13. maja 2018.