Rektorat, 12.06.2018

8.6.2018 - Dvije decenije Medicinskog fakulteta UCG, proslava jubileja