Rektorat

8.6.2018 - Dvije decenije Medicinskog fakulteta UCG, proslava jubileja