Rektorat, 12.06.2018

Dvije decenije Medicinskog fakulteta UCG, proslava jubileja, 8.6.2018