Rektorat, 28.09.2018

28.9.2018. - Rektorski forum Zapadnog Balkana u Novom Sadu, septembar 2018.