Rektorat, 28.09.2018

Rektorski forum Zapadnog Balkana u Novom Sadu, septembar 2018.