Rektorat, 03.10.2018

3.10.2018 - Završna radionica u okviru projekta Trans2Work