Rektorat

2.4.1974. - Potpisivanje sporazuma o udruživanju