Rektorat, 02.04.1974

2.4.1974. - Potpisivanje sporazuma o udruživanju