Rektorat, 03.07.2009

3.7.2009. - Otvaranje zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore