Rektorat

3.7.2009. - Otvaranje zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore