Rektorat, 03.07.2009

Otvaranje zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore, 3. jul 2009.