Rektorat, 17.11.2015

Svečano otvaranje Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, 17. novembar 2015.