Rektorat, 27.10.2015

Regionalna konferencija i potpisivanje sporazuma - 27. oktobar 2015.