Rektorat, 26.12.2018

Svečana sjednica Senata UCG, 26. decembar 2018. godine