Rektorat, 11.02.2019

8.2.2019. - Na Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana potpisan Sporazum o saradnji