Rektorat, 11.02.2019

Na Trećem rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana potpisan Sporazum o saradnji, 8. februar 2019. godine