Rektorat, 01.06.2017

Proslavljeno 47 godina Mašinskog fakulteta, 1. jun 2017.