Rektorat, 04.03.2019

Zaključenje sporazuma za osnivanje Balkanskog instituta za nauku i inovacije sa Univerzitetom Côte d'Azur