Rektorat, 15.10.2019

15.10.2019 - Prvi studentski piknik u kampusu Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 624