Rektorat

Ekspedicija "Tatrom oko svijeta II" zasadila drvo trešnje u kampusu Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 355