Rektorat, 13.12.2016

13.12.2016. - Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela o doktorskim studijama u Sloveniji