Rektorat, 13.12.2016

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela o doktorskim studijama u Sloveniji, 13. decembar 2016.