Biotehnički fakultet, 12.10.2020

Dogovor o nastavi na predmetuMole se studenti da se tokom ove nedelje jave predmetnom nastavniku na email: jelenalat@ucg.ac.me 

Broj posjeta : 90