Rektorat

Biblioteka predstavila aktivnosti i Politiku pristupa bibliotekama osoba sa inveliditetom
Biblioteka predstavila aktivnosti i Politiku pristupa bibliotekama osoba sa inveliditetom
Univerzitet Crne Gore organizovao je Info dan namijenjen studentima sa invaliditetom, pod nazivom „Podrška studentima sa invaliditetom kroz Erasmus+ projekte“, koji je održan 4. juna u Plavoj Sali Rektorata UCG, a na kojem je svoje aktivnosti predstavila i Centralna univerzitetska biblioteka.
 
- Centralna univerzitetska biblioteka ima značajno mjesto u procesu obrazovanja, a kroz projektne aktivnosti ostvarena je višeaspektna saradnja i partnerstvo sa Udruženjem mladih sa hendikepom i Udruženjem slijepih Crne Gore, što je od posebnog značaja za podizanje svijesti o ostvarivanju pristupačnosti literature, pored neophodne fizičke pristupačnosti - kazao je mr Ognjen Savić, bibliotekar CUB i član projektnog tima u okviru Erasmus+ LNSS projekta - "Servisi podrške bibliotečkoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana".
 
U okviru ovog projekta, CUB je pripremila Politiku pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom.
 
- Takođe, u okviru Erasmus+ programa - naveo je Savić -obezbijeđena je i vrijedna oprema kroz Trans2Work projekat. POred toga, u toku su završni radovi na prilagođavanju i adaptaciji CUB, kao i aktivnosti usmjerene na izgradnju novih i osavremenjivanje postojećih bibliotečkih servisa i usluga, kao institucionalne podrške visokom obrazovanju i cjeloživotnom učenju, što predstavlja osnov za akademski, društveni i ekonomski razvoj svakog pojedinca, a samim tim i cjelokupne društvene zajednice.
 
Prof. dr Veselin Mićanović, prorektor za nastavu na Univerzitetu Crne Gore, na otvaranju Info dana kazao je da će Univerzitet Crne Gore nastaviti da realizuje i pokreće nove inicijative u cilju poboljšanja uslova studiranja kako za studente sa invaliditetom tako i za sve studente iz različitih ranjivih grupa, kazao je .
 
- Slobodan i odgovarajući pristup obrazovanju je osnovno ljudsko pravo i obaveza koju mora omogućiti svaki univerzitet. Ovo pravo posebno se odnosi na činjenicu da se svim studentima treba obezbijediti adekvatan prilaz učionicama, laboratorijama, bibliotekama i administativnim prostorijama - naglasio je prorektor Mićanović.
 
Broj posjeta : 132

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.