Rektorat, 17.01.2018

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka


Centralna univerzitetska biblioteka (CUB) Univerziteta Crne Gore organizovala je 16. januara u Zelenoj sali Rektorata UCG prvi pilot LNSS trening pod nazivom Politika razvoja fondova (modul 8), koji je održan u okviru Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Pilot LNSS trening vodila je direktorka CUB mr Bosiljka Cicmil na bazi dokumenta Politika razvoja fondova koji je pripremila uz pomoć Dr. Manolisa Kukurakisa sa Univerziteta u Kritu, a kao jedan od rezultata projekta LNSS.

Na skupu, kojem su prisustvovali bibliotekari Centralne univerzitetske biblioteke i njenih odjeljaka, uvodne govore održali su prorektorka UCG prof. dr Đurđica Perović, kao i prof. dr Angela Repanovici (Transilvania University of Brasov, Romania) i dr Manolis Koukourakis (University of Crete, Greece).

Projekat Erasmus+ programa LNSS pokrenut je 2015. godine sa ciljem da se modernizuju biblioteke i poveća nivo stručnosti i kvalifikacija bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana. LNSS se bavi ključnim izazovima vezanim za kvalitet s kojim se suočavaju univerzitetske biblioteke i nedostatkom modernih bibliotečkih standarda i praksi. Cilj ovog projekta je da se biblioteka transformišu u moderne elektronske biblioteke i poveća učešće bibliotečkog osoblja u naučnim istraživanjima. U tu svrhu, potrebno je ostvariti proaktivniju ulogu biblioteke u nastavi i učenju, a biblioteke se moraju promovisati kao važni centri informacijske pismenosti, cjeloživotnog učenja i razvoja vještina kritičnog razmišljanja. Nivo stručnosti i vještina bibliotečkog osoblja povećaće se kroz LNSS nastavni program i programe obuke – poboljšavajući rukovođenje, profil i kvalitet biblioteka čime se ostvaruje pozitivan doprinos nastavi i učenju u partnerskim zemljama.