Rektorat, 15.03.2018

Pripremljen Nacrt dokumenta politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetomX

Centralna univerzitetska biblioteka pripremila je nacrt dokumenta Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom kao jedan od rezultata Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Tekst dokumenta potpisuje bibliotekar CUB Ognjen Savić.

Dokumenti