Rektorat, 25.09.2018

Pripremljen nacrt dokumenta Politika rada sa korisnicima i uslovi korišćenja bibliotečko – informacionih kapaciteta u CUBX

Centralna univerzitetska biblioteka pripremila je nacrt dokumenta Politika rada sa korisnicima i uslovi korišćenja bibliotečko – informacionih kapaciteta u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore, kao jedan od rezultata Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Tekst dokumenta potpisuje bibliotekarka savjetnica CUB Dubravka Odalović.

Dokumenti