Rektorat, 05.10.2018

Besplatne članske karte za studente povodom Nacionalnog dana podizanja svijesti o bibliotekamaCentralna univerzitetska biblioteka (CUB) Univerziteta Crne Gore je danas realizovala manifestaciju Nacionalni dan podizanja svijesti o bibliotekama.

U bibliotekama širom Crne Gore, organizovane su akcije, programi i edukativne prezentacije namijenjene studentima, akademskom osoblju i bibliotekarima.

Trinaest narodnih biblioteka u Crnoj Gori podržalo je akciju Biblioteka za studente, u okviru koje će se danas besplatno izdavati članske karte svim zainteresovanim crnogorskim studentima, bez obzira na to da li studiraju na državnom ili privatnim univerzitetima.

U ovoj manifestaciji učestvuju narodne, univerzitetske, visokoškolske, specijalne biblioteke, kao i Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”.

Glavni program se održava na Univerzitetu Crne Gore, odnosno u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i njenom odjeljku u Kotoru – Pomorskoj biblioteci.

Bibliotekari, predstavnici akademske zajednice, studenti i svi potencijalni korisnici biblioteka danas su imali priliku da prisustvuju  predavanjima, prezentacijama i radionicama iz raznih oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti.

Jedan od programa namijenjen korisnicima, prije svega studentima, odnosi se na edukaciju u vezi sa korišćenjem elektronskih servisa i resursa Centralne univerzitetske biblioteke (e-kataloga, baza podataka, Digitalnog arhiva Univerziteta Crne Gore i dr.). Takva obuka održana je u čitaonici CUB-a u zgradi Tehničkih fakulteta, koju su održale nadzornice u čitaonici Tanja Đurović i Danijela Boljević. 

Na otvaranju radionice u Rektoratu, direktorka CUB-a kazala je da se današnja manifestacija realizuje na svim partnerskim univerzitetima Zapadnog Balkana u okviru Erasmus+ projekta Servisi podrške bibliotečkoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga (akronim LNSS).

„Cilj ove manifestacije, koja se u Crnoj Gori održava 5. oktobra svake godine, jeste da animira i podsjeti cijelu crnogorsku zajednicu i javnost na značaj i ulogu bibliotečko-informacione djelatnosti i biblioteka u obrazovanju, nauci, istraživanju, kulturi i svakodnevnom životu uopšte. Osim toga, cilj manifestacije, s obzirom na izbor tema i aktivnosti, svakako je i podizanje nivoa stručnosti, vještina  kvalifikacija bibliotečkog osoblja“, naglasila  je direktorka Cicmil.

Ona je dodala da  Narodna biblioteka „dr Radovan Lalić“ iz Berana i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, učestvuju u manifestaciji i sa  sopstvenim programima i prezentacijom svojih korisničkih servisa i usluga.

Učesnike skupa direktorka Cicmil je upoznala i sa rezultatima projekta Erasmus+ programa LNSS koji je 2015. pokrenut s ciljem da se modernizuju biblioteke i poveća nivo stručnosti i kvalifikacija bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana.

Direktorka Cicmil se na kraju zahvalila svim bibliotekama i bibliotekarima širom zemlje koji na inicijativu CUB-a sve aktivnije učestvuju u ovoj manifestaciji i daju značajan doprinos jačanju mjesta i uloge bibliotečke djelatnosti na dobrobit korisnika i cijele društvene zajednice.

Posebnu zahvalnost, dodala je, CUB duguje i dugogodišnjim partnerima i saradnicima na planu nabavke i korišćenja elektronskih baza podataka na EBSCO platformi, kao i Erasmus+ Nacionalnoj kancelariji u Crnoj Gori i Centru za međunarodnu saradnju UCG zbog ukazane porške u radu na međunarodnim projektima.

 

Govor direktorke CUB-a Bosljke Cicmil dostupan je ovdje.