Rektorat, 20.07.2017

Biblioteka Pravnog fakulteta bogatija za 17 računara i PS štampačBiblioteka Pravnog fakulteta u Podgorici nedavno je dobila 17 kompjutera i ps štampač preko projekta “Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG – revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa” (CABUFAL), koji finansira Evropska Unija u okviru programa Erasmus + ključna akcija 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.

Donirana oprema instalirana je u čitaonici Biblioteke Pravnog fakulteta.

Pravni fakultet će projekat CABUFAL realizovati u saradnji sa partnerima do kraja 2019. godine.