Rektorat, 26.11.2018

CUB na platformi LibGuidesImage

U okviru nedavno završenog Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS) izrađena je online platforma sa LibGuides vodičima svih partnera na projektu, time i Centralne univerzitetske biblioteke.

Na linku https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/ dostupni su svi do sada izrađeni LibGuides vodiči na našem jeziku. 

 
Vodiče možete pogledati i na sajtu projekta www.lnss.ac.me