Rektorat, 28.11.2018

CUB na Konferenciji COBISSBibliotekari Centralne univerzitetske biblioteke i biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore učestvuju na ovogodišnjoj međunarodnoj COBISS konferenciji u Mariboru, Slovenija, koja se održava od 27. do 29. novembra u prostorijama Institua informacionih znanosti (IZUM).

Centralna tema konferencije su „Školske biblioteke u globalnoj bibliografskoj informacionoj mreži“, dok će na sastancima biti riječi i o novostima u COBISS sistemu i saradnji nacionalnih COBISS centara.

U ime Centralne univerzitetske biblioteke Konferenciji prisustvuju direktorka Bosiljka Cicmil, bibliotekarka savjetnica Nikoleta Kovačević i nadzornik u CUB čitaonici Danijela Boljević, dok Biblioteku umjetnosti na Cetinju i Biblioteku prirodnih i tehničkih nauka predstavljaju bibliotekarke Dušica Ljesar i Jovana Đurašković.

http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2018/default-scr.htm