Rektorat, 19.12.2018

Pristup bazama e-knjiga i e-časopisaX

Univerzitet Crne Gore pretplatio se na baze Ebook Academic Collection i Academic Search Ultimate (ASU) u okviru EBSCO baza podataka.

Zahvaljujući bazi Ebook Academic Collection, sa skoro 170.000 knjiga, korisnici Univerziteta Crne Gore imaće besplatan pristup knjigama u elektronskom obliku vodećih svjetskih akademskih izdavača iz velikog broja oblasti, kao što su: umjetnost, obrazovanje, lingvistika, književnost, medicina, filozofija, politikologija, religija, sociologija, pravo, biznis, ekonomija, prirodne nauke i dr.

Academic Search Ultimate nudi do sada najveću kolekciju visoko recenziranih časopisa u punom tekstu, sa velikim brojem naslova koji su indeksirani u vodećim svjetskim citatnim bazama. Ova kolekcija sadrži:

  • više od 10.600 aktivnih časopisa i magazina u punom tekstu
  • više od 9.630 aktivnih visoko recenziranih akademskih časopisa u punom tekstu
  • više od 6.870 aktivnih časopisa bez ikakvog vremenskog ograničenja, takođe u punom tekstu
  • više od 5.850 aktivnih časopisa u punom tekstu, indeksiranih u citatnim bazama Web of Science ili Scopus

U poređenju sa prethodnom verzijom EBSCO baza – Academic Search Complete, na koju je Univerzitet ranije bio pretplaćen, Academic Search Ultimate je kolekcija koja je bogatija za više od 3.000 časopisa u punom tekstu.

Pretplatom na Ultimate verziju, Univerzitet Crne Gore je dobio ekskluzivnu mogućnost da koristi u punom tekstu i časopis SCIENCE, koji ima jedan od najvećih impakt faktora na svijetu.

Besplatan pristup i e-bazi MathSciNet

Korisnicima Univerziteta je na raspolaganju i elektronska baza MathSciNet, koja je najpoznatija svjetska kolekcija iz oblasti matematike, sa više od 3,1 miliona radova i više od 1,9 miliona direktnih linkova na izvorne članke iz više od 1.800 svjetskih časopisa.

Baza MathSciNet je u besplatnom pristupu od novembra 2015. godine i takođe je dostupna preko EBSCO platforme.


Navedene baze se mogu pretraživati preko linka: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=b44162c9-c811-4fbf-8d2f-ba0d75e3dff6%40pdc-v-sessmgr02

 

Za sve dodatne informacije – Centralna univerzitetska biblioteka.

U slučaju problema sa pristupom bazama – Centar informacionog sistema (CIS)