Rektorat, 17.04.2019

Elektronska rezervacija knjiga u CUBX

Centralna univerzitetska biblioteka (CUB) pokrenula je servis elektronske pozajmice i rezervacije bibliotečke građe pod nazivom MOJA BIBLIOTEKA koji je dostupan preko platforme COBISS.CG.

Moja biblioteka omogućava članovima Biblioteke da elektronskim putem rezervišu publikacije, produže rok pozajmice i otkažu rezervaciju.

Za korišćenje ovog servisa potrebno je da član Biblioteke ima elektronsku adresu (e-mail) koja je pohranjena u bazi CUB.

Servis Moja biblioteka dostupan je na adresi:

http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=MYLIB

Sve informacije o načinu korišćenja servisa nalaze se na linku:
 
 
Broj posjeta : 650