Rektorat, 05.07.2019

Izabrano novo rukovodstvo Udruženja bibliotekaraSkupština Udruženja bibliotekara Crne Gore izabrala je Jasminu Bajo, bibliotekarku savjetnicu, za novog predsjednika Udruženja i Draganu Marković, bibliotekarku savjetnicu, za sekretarku Udruženja. 
Na sjednici koja je odražana 25. juna u Svečanoj sali Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju, imenovan je i novi Upravni odbor, koji čine: Bosiljka Cicmil (Centralna univerzitetska biblioteka), Vjenceslava Ševaljević (Nacionalna biblioteka), Smilja Radusinović (Biblioteka za slijepe Crne Gore), Alija Redžematović (Narodna biblioteka Plav), Ljiljana Ćuković (Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica), Vojin Lazarević (Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi), Sonja Lalević (Narodna Biblioteka "Ivo Vukčević" Bar), kao i Jasmina Bajo (Gradska biblioteka i čitaonioca Kotor) i Dragana Marković (Nacionalna biblioteka).

Delegat Centralne univerzitetske biblioteke na Skupštini Udruženja bio je bibliotekar Ognjen Savić.

Udruženje bibliotekara Crne Gore je najstarija strukovna nevladina organizacija u državi, a zalaže se za otvaranje novih i razvoj postojećih biblioteka i stalno profesionalno usavršavanje bibliotekara.

Broj posjeta : 426