Rektorat, 04.07.2017

Biblioteka predstavila rezultate Tempus i Erasmus + projektaU okviru posjete Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) Univerzitetu Crne Gore (UCG), direktorka Centralne univerzitetske biblioteke (CUB) mr Bosiljka Cicmil predstavila je 30. juna Tempus projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima zapadnog Balkana, dok je član projektnog tima Erasmus +projekta Jelena Terzić predstavila projekat Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Sastanak sa spoljnjim ekspertom EACEA, Jasnom Hivziefendić, i programskim menadžer EACEA, Frankom Burđom (Franko Burgio), organizovan je kao dio monitoring politike te agencije, kako bi se ocijenila održivost realizovanih i tekućih Tempus i Erasmus + projekata i njihovog dugoročnog uticaja na politiku reforme visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. 

Na prezentaciji u zgradi Rektorata UCG, na kojoj su prisustvovali rektor, rektorski tim, koordinatori projekata i dekani univerzitetskih jedinica, direktorka Biblioteke mr Bosiljka Cicmil posebno je govorila o uticaju Tempus projekta na institucionalni i nacionalni razvoj bibliotečko-informacionog sistema, odnosno o uključivanju svih biblioteka UCG u sistem COBISS.CG i uspostavljanju Digitalnog arhiva UCG – PHAIDRA.